Noenmaprang Hospital - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
261
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
261
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
6
ออนไลน์มากที่สุด:
2543 - พฤศจิกายน 22, 2019, 08:16:34 PM
ออนไลน์วันนี้:
6
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.26
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.26
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
41
สมาชิกล่าสุด:
phinyaphat
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
12.89
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563
0
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
0
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ
0
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และการขออนุมัตินำเผยแพร่ของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
0
2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือการวางระบบระบบในการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล
0
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
0
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรค
0
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
0
1.5 กฏหมายที่เกียวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
0
แจ้งประชาสัมพันธ์ งดเยี่ยมไข้ในทุกกรณีเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID -19
0

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

surapun
100
phinyaphat
91
matika
37
ann
33

ออนไลน์นานที่สุด

surapun
14ชั่วโมง 49นาที
phinyaphat
10ชั่วโมง 27นาที
ann
9ชั่วโมง 16นาที
matika
4ชั่วโมง 38นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2021 39 39 0 17
สิงหาคม 2021 0 0 0 9
กรกฎาคม 2021 0 0 0 12
มิถุนายน 2021 3 3 0 16
พฤษภาคม 2021 0 0 0 14
เมษายน 2021 1 1 0 14
มีนาคม 2021 34 34 0 17
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 14
มกราคม 2021 1 1 0 12
* 2020 194 194 0 704
ธันวาคม 2020 78 78 0 14
พฤศจิกายน 2020 1 1 0 9
ตุลาคม 2020 0 0 0 40
กันยายน 2020 17 17 0 12
สิงหาคม 2020 0 0 0 36
กรกฎาคม 2020 0 0 0 14
มิถุนายน 2020 11 11 0 14
พฤษภาคม 2020 3 3 0 23
2020-05-01 1 1 0 6
2020-05-02 0 0 0 9
2020-05-03 0 0 0 6
2020-05-04 0 0 0 5
2020-05-05 0 0 0 5
2020-05-06 0 0 0 6
2020-05-07 0 0 0 7
2020-05-08 0 0 0 6
2020-05-09 0 0 0 12
2020-05-10 0 0 0 23
2020-05-11 0 0 0 7
2020-05-12 0 0 0 15
2020-05-13 0 0 0 6
2020-05-14 0 0 0 6
2020-05-15 0 0 0 5
2020-05-16 0 0 0 5
2020-05-17 0 0 0 5
2020-05-18 0 0 0 6
2020-05-19 0 0 0 4
2020-05-20 0 0 0 4
2020-05-21 0 0 0 6
2020-05-22 0 0 0 8
2020-05-23 0 0 0 5
2020-05-24 0 0 0 9
2020-05-25 0 0 0 10
2020-05-26 0 0 0 15
2020-05-27 0 0 0 5
2020-05-28 2 2 0 6
2020-05-29 0 0 0 5
2020-05-30 0 0 0 3
2020-05-31 0 0 0 4
เมษายน 2020 15 15 0 12
มีนาคม 2020 64 64 0 704
กุมภาพันธ์ 2020 4 4 0 8
มกราคม 2020 1 1 0 7
* 2019 49 49 1 2543
ธันวาคม 2019 14 14 0 8
พฤศจิกายน 2019 1 1 1 2543
ตุลาคม 2019 0 0 0 4
กันยายน 2019 0 0 0 1421
สิงหาคม 2019 1 1 0 7
กรกฎาคม 2019 4 4 0 10
มิถุนายน 2019 1 1 0 5
พฤษภาคม 2019 0 0 0 7
เมษายน 2019 10 10 0 31
มีนาคม 2019 18 18 0 11
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 3
มกราคม 2019 0 0 0 5
* 2018 17 17 33 109
ธันวาคม 2018 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 42
ตุลาคม 2018 0 0 0 109
กันยายน 2018 0 0 0 7
สิงหาคม 2018 0 0 0 6
กรกฎาคม 2018 11 11 21 12
มิถุนายน 2018 6 6 12 4