กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
81
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
82
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
83
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
84
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
85
1.5 กฏหมายที่เกียวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตามลิงค์ข้างล่างนี้
86
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
87
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน


แผนที่ตั้ง :https://www.google.co.th/maps/@16.5622524,100.6214156,17z
88
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามลิงค์ข้างล่าง
89
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
90
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10