แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 ... 7 8 [9]
Filename Downloads ข้อความ Posted
การขอเผยแพร่การกำกับผ่านเว็บไซต์ 2563.pdf 42 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ธันวาคม 23, 2020, 03:59:40 PM
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564.pdf 43 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ธันวาคม 23, 2020, 03:59:40 PM
รวมแผนคปสอ.64.xlsx 62 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ธันวาคม 23, 2020, 03:59:40 PM
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.docx 33 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ธันวาคม 23, 2020, 03:34:49 PM
10แนวทางเบิก-จ่าย.pdf 83 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ธันวาคม 23, 2020, 04:12:07 PM
หน้า: 1 ... 7 8 [9]