แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: [1] 2 3 ... 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนปี 63.pdf 169 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
แผนปี 63-2.PDF 207 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
แผนปี 63-1.pdf 221 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส.pdf 67 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯUpdate กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM
การขอเผยแพร่การกำกับผ่านเว็บไซต์ 2564.pdf 82 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯUpdate กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM
รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาสมาส 3 2564.pdf 63 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯUpdate กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM
การกำกับติดตามแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้าง 2564.pdf 58 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯUpdate กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM
ติดตามงบค่าเสื่อม 2564.pdf 67 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯUpdate กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM
เบิกจ่ายแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปี 2564.pdf 62 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯUpdate กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM
nph09122019.pdf 123 แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 02:40:00 PM
สรุปแผนเดือน พ.ย..pdf 152 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศิกายน(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) เดือน พ.ย. 62 ธันวาคม 09, 2019, 01:20:00 PM
สรุปแผนเดือน ต.ค..pdf 131 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) เดือน ต.ค.62 พฤศจิกายน 08, 2019, 03:40:00 PM
nph04112019.pdf 138 แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 04, 2019, 11:40:00 AM
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf 190 เรื่องขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง.รับ.จ่าย) พฤศจิกายน 22, 2019, 03:03:20 PM
เผยแพร่แผนจ้างทำความสะอาด.pdf 57 เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด กันยายน 07, 2021, 02:44:27 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 10