แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
CCF23122563.pdf 45 8. รายงานผลการดำนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธันวาคม 23, 2020, 03:24:03 PM
CCF23122563.pdf 49 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ธันวาคม 23, 2020, 03:23:03 PM
6.หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่.pdf 48 6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและพฤติกรร ธันวาคม 23, 2020, 03:14:03 PM
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม.pdf 60 5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม ธันวาคม 23, 2020, 02:38:26 PM
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ อ.pdf 76 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ธันวาคม 23, 2020, 01:56:06 PM
เอกสารประกวดราคา.pdf 54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ เป็นอาคาร คศล.3ชั้น ธันวาคม 23, 2020, 01:55:05 PM
สขร. เดือนพฤศจิกายน.pdf 51 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 23, 2020, 01:49:17 PM
สขร. เดือนตุลาคม.pdf 52 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 ธันวาคม 23, 2020, 01:47:18 PM
EB-21.8.pdf 106 EB-21.8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯ63 มีนาคม 20, 2020, 10:45:34 AM
EB-2.13-2.18.pdf 90 EB-2.13-2.18 สรุปการผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 มีนาคม 20, 2020, 10:43:19 AM
EB-2.12.pdf 119 EB-2.12 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง มีนาคม 20, 2020, 10:40:36 AM
EB-2.11.pdf 92 EB-2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มีนาคม 20, 2020, 10:39:20 AM
EB-2.9-2.10.pdf 100 EB-2.9-2.10 แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน้วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:38:26 AM
EB-2.7-2.8.pdf 91 EB-2.7-2.8 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:35:57 AM
EB-2.1-2.2.pdf 319 EB-2.1-2.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ มีนาคม 20, 2020, 10:33:57 AM
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10