แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
รวมแผนคปสอ.64.xlsx 62 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ธันวาคม 23, 2020, 03:59:40 PM
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.docx 33 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ธันวาคม 23, 2020, 03:34:49 PM
CCF23122563.pdf 36 8. รายงานผลการดำนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธันวาคม 23, 2020, 03:24:03 PM
CCF23122563.pdf 36 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ ธันวาคม 23, 2020, 03:23:03 PM
6.หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่.pdf 39 6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและพฤติกรร ธันวาคม 23, 2020, 03:14:03 PM
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม.pdf 47 5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม ธันวาคม 23, 2020, 02:38:26 PM
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ อ.pdf 58 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ธันวาคม 23, 2020, 01:56:06 PM
เอกสารประกวดราคา.pdf 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ เป็นอาคาร คศล.3ชั้น ธันวาคม 23, 2020, 01:55:05 PM
สขร. เดือนพฤศจิกายน.pdf 44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 23, 2020, 01:49:17 PM
สขร. เดือนตุลาคม.pdf 44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 ธันวาคม 23, 2020, 01:47:18 PM
EB-21.8.pdf 97 EB-21.8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯ63 มีนาคม 20, 2020, 10:45:34 AM
EB-2.13-2.18.pdf 81 EB-2.13-2.18 สรุปการผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 มีนาคม 20, 2020, 10:43:19 AM
EB-2.12.pdf 99 EB-2.12 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง มีนาคม 20, 2020, 10:40:36 AM
EB-2.11.pdf 82 EB-2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มีนาคม 20, 2020, 10:39:20 AM
EB-2.9-2.10.pdf 91 EB-2.9-2.10 แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน้วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:38:26 AM
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9