แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
วัสดุทันตกรรม64.pdf 40 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
อนุมัติplanfin.PDF 55 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
EB2 ข้อ 4 ติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (ไตรมา.pdf 6 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
EB 4.3.3 ชุดจัดซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000.pdf 54 EB4.3.3.ชุดจัดซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000บาท ธันวาคม 23, 2020, 09:51:22 PM
EB 2.9.1รายงานสรุปผลการวิเคราะห์.pdf 50 EB2.9.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ธันวาคม 23, 2020, 09:41:50 PM
EB 2.9.1 บันทึก.pdf 42 EB2.9.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ธันวาคม 23, 2020, 09:41:50 PM
EB 2.9.2แผนการจัดซื้อ_compressed.pdf 53 EB2.9.2 แผนการจัดซื้อ_compressed ปีงบประมาณ2564 ธันวาคม 23, 2020, 09:41:28 PM
EB 2.9.2 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แผน.pdf 41 EB2.9.2 แผนการจัดซื้อ_compressed ปีงบประมาณ2564 ธันวาคม 23, 2020, 09:41:28 PM
EB 2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564.pdf 43 EB2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ธันวาคม 23, 2020, 09:40:37 PM
EB 2.9.3 บันทึกรายงานผลการดำเนินการฯ และขอเผยแ.pdf 37 EB2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ธันวาคม 23, 2020, 09:40:37 PM
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนฯ (ไตรมาส3).pdf 6 EB2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ธันวาคม 23, 2020, 09:40:37 PM
EB 2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบั.pdf 41 EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร ธันวาคม 23, 2020, 09:40:10 PM
EB 2.9.4 ขออนุญาตเผยแพร่แผน.pdf 38 EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร ธันวาคม 23, 2020, 09:40:10 PM
EB 2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ.pdf 43 EB 2.9.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563 ธันวาคม 23, 2020, 09:38:32 PM
EB2 ข้อ 9.5 รายงานการจัดซื้อรอบเดือน (ไตรมาส 3).pdf 11 EB 2.9.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563 ธันวาคม 23, 2020, 09:38:32 PM
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9