แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วย.pdf 74 EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีนาคม 14, 2021, 08:25:27 PM
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกั.pdf 58 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อนฯ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM
EB 20 รายงานการติดตามผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมา.pdf 25 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อนฯ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเร.pdf 41 EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน มีนาคม 14, 2021, 08:21:59 PM
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้.pdf 48 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน มีนาคม 14, 2021, 08:20:20 PM
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการ.pdf 49 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน มีนาคม 12, 2021, 04:12:53 PM
EB 13 รายงานการติดตามมาตรการการป้องกันการรั.pdf 21 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน มีนาคม 12, 2021, 04:12:53 PM
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผ.pdf 70 EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน มีนาคม 12, 2021, 03:52:23 PM
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย.pdf 44 EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีนาคม 12, 2021, 03:51:23 PM
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคา.pdf 55 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีฯ มีนาคม 11, 2021, 06:22:36 PM
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรา.pdf 43 EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ มีนาคม 11, 2021, 06:20:08 PM
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมท.pdf 46 EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติฯ มีนาคม 11, 2021, 06:18:18 PM
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยว.pdf 46 EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีนาคม 11, 2021, 06:16:09 PM
EB 6-2 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร.pdf 52 EB6.2 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร มีนาคม 11, 2021, 01:39:17 PM
EB 6-1 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตเผยแพร่.pdf 38 EB6.1 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตเผยแพร่ มีนาคม 11, 2021, 01:38:40 PM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10