แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรา.pdf 21 EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ มีนาคม 11, 2021, 06:20:08 PM
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมท.pdf 25 EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติฯ มีนาคม 11, 2021, 06:18:18 PM
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยว.pdf 24 EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีนาคม 11, 2021, 06:16:09 PM
EB 6-2 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร.pdf 26 EB6.2 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร มีนาคม 11, 2021, 01:39:17 PM
EB 6-1 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตเผยแพร่.pdf 20 EB6.1 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตเผยแพร่ มีนาคม 11, 2021, 01:38:40 PM
20210303180945018.pdf 29 EB8.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ มีนาคม 04, 2021, 03:41:38 PM
EB 8 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการป.pdf 3 EB8.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ มีนาคม 04, 2021, 03:41:38 PM
S__2334733.jpg 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม 19, 2021, 04:24:48 PM
การขอเผยแพร่การกำกับผ่านเว็บไซต์ 2563.docx 40 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
แผนครุภัณฑ์64.PDF 49 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา64.pdf 44 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
แผนซ่อมแซม64.PDF 39 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
แผนวัสดุการแพทย์64.PDF 47 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
แผนวัสดุคอม64.PDF 44 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
แผนวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์64.PDF 42 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ธันวาคม 23, 2020, 09:54:37 PM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9