แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB9 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf 48 EB9 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีนาคม 30, 2021, 03:29:24 PM
EB12 รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf 50 EB12 รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีนาคม 30, 2021, 03:28:44 PM
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต.pdf 38 EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดฯ มีนาคม 15, 2021, 05:50:36 PM
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไ.pdf 44 EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมฯ มีนาคม 15, 2021, 05:48:24 PM
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้า.pdf 38 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง มีนาคม 15, 2021, 04:22:21 PM
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริ.pdf 64 EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ มีนาคม 15, 2021, 04:20:01 PM
EB 4.2.2 (อัพเดท) แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564.pdf 43 EB 4.2.2 (อัพเดท) แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 มีนาคม 15, 2021, 11:53:09 AM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 63.pdf 46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ.63 มีนาคม 15, 2021, 11:52:04 AM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 64.pdf 44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ.64 มีนาคม 15, 2021, 11:51:36 AM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 64.pdf 78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.64 มีนาคม 15, 2021, 11:51:03 AM
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-10 มีนาคม 64.pdf 40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-10 มีนาคม 64 มีนาคม 15, 2021, 11:50:17 AM
EB 4 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 1 ไตรมาส 2.pdf 74 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 1 ไตรมาส 2 มีนาคม 15, 2021, 11:48:22 AM
EB 4 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 2 ไตรมาส 2.pdf 61 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 2 ไตรมาส 2 มีนาคม 15, 2021, 11:47:49 AM
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่ว.pdf 43 EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG มีนาคม 14, 2021, 08:28:53 PM
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเน.pdf 47 EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ มีนาคม 14, 2021, 08:26:48 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10