แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-10 มีนาคม 64.pdf 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-10 มีนาคม 64 มีนาคม 15, 2021, 11:50:17 AM
EB 4 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 1 ไตรมาส 2.pdf 37 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 1 ไตรมาส 2 มีนาคม 15, 2021, 11:48:22 AM
EB 4 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 2 ไตรมาส 2.pdf 18 ชุดใบสำคัญจ่ายเงิน ชุดที่ 2 ไตรมาส 2 มีนาคม 15, 2021, 11:47:49 AM
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่ว.pdf 20 EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG มีนาคม 14, 2021, 08:28:53 PM
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเน.pdf 20 EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ มีนาคม 14, 2021, 08:26:48 PM
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วย.pdf 22 EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีนาคม 14, 2021, 08:25:27 PM
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกั.pdf 17 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อนฯ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM
EB 20 รายงานการติดตามผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมา.pdf 3 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อนฯ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเร.pdf 19 EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน มีนาคม 14, 2021, 08:21:59 PM
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้.pdf 23 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน มีนาคม 14, 2021, 08:20:20 PM
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการ.pdf 20 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน มีนาคม 12, 2021, 04:12:53 PM
EB 13 รายงานการติดตามมาตรการการป้องกันการรั.pdf 2 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน มีนาคม 12, 2021, 04:12:53 PM
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผ.pdf 26 EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน มีนาคม 12, 2021, 03:52:23 PM
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย.pdf 19 EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีนาคม 12, 2021, 03:51:23 PM
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคา.pdf 21 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีฯ มีนาคม 11, 2021, 06:22:36 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9