แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
1577105803097.jpg 158 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
EB3.pdf 97 EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ธันวาคม 16, 2019, 08:38:52 PM
EB4.pdf 79 EB4.หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 16, 2019, 08:09:40 PM
EB2.pdf 126 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
EB2-2.pdf 78 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
EB2-3.pdf 116 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
EB2-1.pdf 74 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
EB1.pdf 125 EB1.หน่วยงายมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) ธันวาคม 16, 2019, 07:55:35 PM
สรุปแผนเดือน พ.ย..pdf 87 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศิกายน(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) เดือน พ.ย. 62 ธันวาคม 09, 2019, 01:20:00 PM
แผนปี 63.pdf 111 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
แผนปี 63-2.PDF 121 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
แผนปี 63-1.pdf 144 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf 116 เรื่องขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง.รับ.จ่าย) พฤศจิกายน 22, 2019, 03:03:20 PM
ประกาศสำนักงานปลัดฯ.pdf 66 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พฤศจิกายน 22, 2019, 02:41:40 PM
nph09122019.pdf 71 แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 02:40:00 PM
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9