แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB-2.5-2.6.pdf 111 EB-2.5-2.6 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563 มีนาคม 20, 2020, 10:32:05 AM
EB-2.3-2.4.pdf 84 EB-2.3-2.4 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ63 มีนาคม 20, 2020, 10:27:13 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf 125 EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีนาคม 20, 2020, 10:25:09 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf 76 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนาคม 20, 2020, 10:24:56 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม.pdf 139 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม มีนาคม 20, 2020, 10:24:41 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf 83 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ มีนาคม 20, 2020, 10:24:25 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ.pdf 78 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ มีนาคม 20, 2020, 10:24:09 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อยา.pdf 132 EB-2.3 แผนจัดซื้อยา มีนาคม 20, 2020, 10:23:42 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf 154 EB-2.3 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ มีนาคม 20, 2020, 10:23:20 AM
ประกาศ สนง.ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติ.pdf 75 EB9.(7.4)ประกาศ สนง.ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติ มีนาคม 19, 2020, 04:26:39 PM
EB9 การเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน_compressed.pdf 196 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีนาคม 05, 2020, 11:31:53 AM
ประกาศ เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาด.PDF 191 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 170 ราย มกราคม 27, 2020, 11:06:35 AM
1577105795252.jpg 193 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
1577105803097.jpg 183 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
EB3.pdf 109 EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ธันวาคม 16, 2019, 08:38:52 PM
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10