แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf 116 EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีนาคม 20, 2020, 10:25:09 AM
EB-2.3-2.4.pdf 75 EB-2.3-2.4 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ63 มีนาคม 20, 2020, 10:27:13 AM
EB-2.5-2.6.pdf 95 EB-2.5-2.6 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563 มีนาคม 20, 2020, 10:32:05 AM
EB-2.1-2.2.pdf 293 EB-2.1-2.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ มีนาคม 20, 2020, 10:33:57 AM
EB-2.7-2.8.pdf 80 EB-2.7-2.8 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:35:57 AM
EB-2.9-2.10.pdf 91 EB-2.9-2.10 แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน้วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:38:26 AM
EB-2.11.pdf 82 EB-2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มีนาคม 20, 2020, 10:39:20 AM
EB-2.12.pdf 99 EB-2.12 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง มีนาคม 20, 2020, 10:40:36 AM
EB-2.13-2.18.pdf 81 EB-2.13-2.18 สรุปการผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 มีนาคม 20, 2020, 10:43:19 AM
EB-21.8.pdf 97 EB-21.8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯ63 มีนาคม 20, 2020, 10:45:34 AM
สขร. เดือนตุลาคม.pdf 44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 ธันวาคม 23, 2020, 01:47:18 PM
สขร. เดือนพฤศจิกายน.pdf 44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 23, 2020, 01:49:17 PM
เอกสารประกวดราคา.pdf 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ เป็นอาคาร คศล.3ชั้น ธันวาคม 23, 2020, 01:55:05 PM
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ อ.pdf 58 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ธันวาคม 23, 2020, 01:56:06 PM
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม.pdf 47 5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม ธันวาคม 23, 2020, 02:38:26 PM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9