แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB2-3.pdf 124 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
EB2-1.pdf 79 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
EB4.pdf 83 EB4.หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 16, 2019, 08:09:40 PM
EB3.pdf 99 EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ธันวาคม 16, 2019, 08:38:52 PM
1577105795252.jpg 169 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
1577105803097.jpg 164 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
ประกาศ เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาด.PDF 179 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 170 ราย มกราคม 27, 2020, 11:06:35 AM
EB9 การเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน_compressed.pdf 157 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีนาคม 05, 2020, 11:31:53 AM
ประกาศ สนง.ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติ.pdf 68 EB9.(7.4)ประกาศ สนง.ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติ มีนาคม 19, 2020, 04:26:39 PM
EB-2.3 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf 126 EB-2.3 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ มีนาคม 20, 2020, 10:23:20 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อยา.pdf 121 EB-2.3 แผนจัดซื้อยา มีนาคม 20, 2020, 10:23:42 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ.pdf 71 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ มีนาคม 20, 2020, 10:24:09 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf 74 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ มีนาคม 20, 2020, 10:24:25 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม.pdf 112 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม มีนาคม 20, 2020, 10:24:41 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf 68 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนาคม 20, 2020, 10:24:56 AM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9