แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: [1] 2 3 ... 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
sasuk.jpg 2888 วิ่งไปให้เขากอด มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 มิถุนายน 27, 2018, 03:31:52 PM
EB-2.1-2.2.pdf 319 EB-2.1-2.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ มีนาคม 20, 2020, 10:33:57 AM
EB9 การเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน_compressed.pdf 195 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีนาคม 05, 2020, 11:31:53 AM
1577105795252.jpg 193 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
ประกาศ เรื่องขายโดยวิธีทอดตลาด.PDF 191 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 170 ราย มกราคม 27, 2020, 11:06:35 AM
1577105803097.jpg 183 EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM
แผนปี 63-1.pdf 177 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
EB2.pdf 171 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf 169 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 พฤศจิกายน 19, 2019, 07:15:00 AM
EB1.pdf 156 EB1.หน่วยงายมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) ธันวาคม 16, 2019, 07:55:35 PM
EB-2.3 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf 154 EB-2.3 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ มีนาคม 20, 2020, 10:23:20 AM
แผนปี 63-2.PDF 149 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM
EB2-3.pdf 144 EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf 140 เรื่องขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง.รับ.จ่าย) พฤศจิกายน 22, 2019, 03:03:20 PM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม.pdf 139 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม มีนาคม 20, 2020, 10:24:41 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 10