แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - surapun

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/job062021.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/job062021.pdf</a>

2
EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/EB4.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/EB4.pdf</a>

10
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต

11
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

12
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

13
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หน้า: [1] 2 3 ... 7