แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

2
1.2 นโยบายของผู้บริหาร

3
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

4
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5
1.5 กฏหมายที่เกียวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตามลิงค์ข้างล่างนี้

6
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน


แผนที่ตั้ง :https://www.google.co.th/maps/@16.5622524,100.6214156,17z

8
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามลิงค์ข้างล่าง

9
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

10
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

11
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

12
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

13
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

14
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

15
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

หน้า: [1] 2 3 ... 7