แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - surapun

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด

2
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำความสะอาด
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/upweb/ประกาศ%20e-bidding.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/upweb/ประกาศ%20e-bidding.pdf</a>

6
EB-11(ไตรมาส4)

8
EB-5สขร.เดือนสิงหาคม64
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-5สขร.เดือนสิงหาคม64.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-5สขร.เดือนสิงหาคม64.pdf</a>

9
EB-5สขร.เดือนมิถุนายน64
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-5สขร.เดือนมิถุนายน64.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-5สขร.เดือนมิถุนายน64.pdf</a>

10
EB-5สขร.เดือนกรกฎาคม64
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-5สขร.เดือนกรกฎาคม64.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-5สขร.เดือนกรกฎาคม64.pdf</a>

11
EB-4ชุดที่2(ไตรมาส4)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-4ชุดที่2(ไตรมาส4).pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-4ชุดที่2(ไตรมาส4).pdf</a>

12
EB-4ชุดที่1(ไตรมาส4)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-4ชุดที่1(ไตรมาส4).pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/upweb/EB-4ชุดที่1(ไตรมาส4).pdf</a>

13
ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/job062021.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/job062021.pdf</a>

14
EB 4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/EB4.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/forum40/EB/EB4.pdf</a>

หน้า: [1] 2 3 ... 8