แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
1.1.pdf 193 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:38:21 PM
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.docx 165 1.2 นโยบายของผู้บริหาร ธันวาคม 16, 2020, 02:38:02 PM
1.3.pdf 167 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:37:47 PM
1.4.pdf 152 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 16, 2020, 02:37:18 PM
1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 142 1.5 กฏหมายที่เกียวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:35:32 PM
1.6.pdf 154 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 16, 2020, 02:34:21 PM
1.7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 164 1.7 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:31:29 PM
map_nph.png 214 1.7 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:31:29 PM
data_nph.png 209 1.7 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:31:29 PM
1.7-ข้อมูลการติดต่อ.pdf 125 1.7 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:31:29 PM
1.8แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf 168 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบุคลากรภายนอกต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:29:19 PM
ช่องทางสแสดงความคิดเห็น.png 237 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบุคลากรภายนอกต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ธันวาคม 16, 2020, 02:29:19 PM
1.9.pdf 138 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ธันวาคม 16, 2020, 02:11:59 PM
1.10.pdf 244 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม ธันวาคม 16, 2020, 02:11:12 PM
1.11.pdf 145 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ธันวาคม 16, 2020, 02:10:01 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 7