Noenmaprang Hospital

ทั่วไป => ประกวดราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: ann ที่ พฤษภาคม 03, 2019, 10:59:20 PM

หัวข้อ: ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เริ่มหัวข้อโดย: ann ที่ พฤษภาคม 03, 2019, 10:59:20 PM
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐mA (Portable Xray) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)