Noenmaprang Hospital

ITA2564 => EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: surapun ที่ มีนาคม 30, 2021, 03:31:26 PM

หัวข้อ: EB18 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ชมรมจริยธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: surapun ที่ มีนาคม 30, 2021, 03:31:26 PM
EB18 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ชมรมจริยธรรม