Noenmaprang Hospital

ITA2564 => EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: surapun ที่ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM

หัวข้อ: EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: surapun ที่ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน