Noenmaprang Hospital

ITA2564 => EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: surapun ที่ มีนาคม 12, 2021, 03:51:23 PM

หัวข้อ: EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
เริ่มหัวข้อโดย: surapun ที่ มีนาคม 12, 2021, 03:51:23 PM
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน