Noenmaprang Hospital

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน => 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย => ข้อความที่เริ่มโดย: surapun ที่ ธันวาคม 23, 2020, 09:40:10 PM

หัวข้อ: EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร
เริ่มหัวข้อโดย: surapun ที่ ธันวาคม 23, 2020, 09:40:10 PM
EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร