Noenmaprang Hospital

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน => 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: surapun ที่ ธันวาคม 23, 2020, 03:14:03 PM

หัวข้อ: 6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและพฤติกรร
เริ่มหัวข้อโดย: surapun ที่ ธันวาคม 23, 2020, 03:14:03 PM
EB2
6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ