Noenmaprang Hospital

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน => 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ => ข้อความที่เริ่มโดย: surapun ที่ ธันวาคม 23, 2020, 02:38:26 PM

หัวข้อ: 5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม
เริ่มหัวข้อโดย: surapun ที่ ธันวาคม 23, 2020, 02:38:26 PM
EB 2.5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ม ปีงบประมาณ2564