หน้า 
 ของ 2
การบันทึก 21 to 30 ของ 30
ชื่อหนังสือ
ต้นทาง
เลขที่หนังสือ
วันที่ออกหนังสือ
วันที่รับหนังสือ
ไฟล์หนังสิือ
ประเภท
แบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561 รพ.เนินมะปราง - 2018/02/07 07/02/2018 61.PDF จัดซื้อ
แบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รพ.เนินมะปราง - 2018/03/07 07/03/2018 61(1).PDF จัดซื้อ
แบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 รพ.เนินมะปราง - 2018/04/05 05/04/2018 61(2).PDF จัดซื้อ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบฯ2561 รพ.เนินมะปราง - 2018/12/17 17/12/2018 analy.PDF จัดซื้อ
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/ 2018/11/07 07/11/2018 oc61.PDF จัดซื้อ
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/ 2018/12/07 07/12/2018 no61.PDF จัดซื้อ
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/ 2019/01/09 09/01/2019 de61.PDF จัดซื้อ
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2562 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/ 2019/02/08 08/02/2019 jan62.PDF จัดซื้อ
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/ 2019/03/06 06/03/2019 Feb62.PDF จัดซื้อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐mA (Portable Xray) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลเนินมะปราง พล123/2562   03/05/2019 X-ray 300mA.pdf.pdf จัดซื้อ
©2015 e.World Technology Ltd. All rights reserved.