หน้า 
 ของ 1
การบันทึก 1 to 8 ของ 8
ชื่อหนังสือ
ต้นทาง
เลขที่หนังสือ
วันที่ออกหนังสือ
วันที่รับหนังสือ
ไฟล์หนังสิือ
ประเภท
ขอคำสั่งจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.เนินมะปราง พล. 0932.308/1540 2017/09/29 27/09/2017 com61.pdf จัดซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.เนินมะปราง ไม่มี 2017/11/10 10/11/2017 IMG.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ.เนินมะปราง ไม่มี 2017/11/06 06/11/2017 IMGaed.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่นอนลมแบลอน 100 หลัง โรงพยาบาลเนินมะปราง -   10/11/2017 001.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของผู้สูงอายุฯ โรงพยาบาลเนินมะปราง -   10/11/2017 002.pdf จัดซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเนินมะปราง - 2017/11/29 29/11/2017 CCF29112560.pdf จัดซื้อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.เนินมะปราง พล 447/2561 2017/12/13 13/12/2017 dsf.pdf จัดซื้อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ฯ รพ.เนินมะปราง พล 014/2561 2017/10/25 25/10/2017 24.pdf จัดจ้าง
©2015 e.World Technology Ltd. All rights reserved.