หน้า 
 ของ 2
การบันทึก 1 to 20 ของ 31
ชื่อหนังสือ
ต้นทาง
เลขที่หนังสือ
วันที่ออกหนังสือ
วันที่รับหนังสือ
ไฟล์หนังสิือ
ประเภท
ขอคำสั่งจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.เนินมะปราง พล. 0932.308/1540 2017/09/29 27/09/2017 com61.pdf จัดซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.เนินมะปราง ไม่มี 2017/11/10 10/11/2017 IMG.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ.เนินมะปราง ไม่มี 2017/11/06 06/11/2017 IMGaed.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่นอนลมแบลอน 100 หลัง โรงพยาบาลเนินมะปราง -   10/11/2017 001.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของผู้สูงอายุฯ โรงพยาบาลเนินมะปราง -   10/11/2017 002.pdf จัดซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเนินมะปราง - 2017/11/29 29/11/2017 CCF29112560.pdf จัดซื้อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.เนินมะปราง พล 447/2561 2017/12/13 13/12/2017 dsf.pdf จัดซื้อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ฯ รพ.เนินมะปราง พล 014/2561 2017/10/25 25/10/2017 24.pdf จัดจ้าง
พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการจัดชื้อวัสดุ สสอ.เนินมะปราง พล 0932/48 2018/01/19 19/01/2018 จัดซื้อ
ขอส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบฯ2561 สสอ.เนินมะปราง พล 0932/566 2017/10/12 12/10/2017 panmoney.pdf จัดซื้อ
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธ.ค.2560(แบบ สขร.1)พร้อมขออนุมัตินำผล รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/พิเศษ 2017/12/29 29/12/2017 report.pdf จัดซื้อ
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบฯ2561 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/พิเศษ 2017/12/29 29/12/2017 reportana.pdf จัดซื้อ
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ2561 รพ.เนินมะปราง - 2018/03/06 06/03/2018 IMG(1).pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง - 2018/02/16 16/02/2018 com.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการ สสอ.เนินมะปราง - 2018/02/16 16/02/2018 home.pdf จัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ สสอ.เนินมะปราง - 2018/02/16 16/02/2018 office.pdf จัดซื้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รพ.เนินมะปราง พล 117/2561 2018/03/13 13/03/2018 CCF15032561.pdf จัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ2562 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/2683 2018/07/18 18/07/2018 2683.PDF จัดซื้อ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ2562 รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/2901 2018/08/06 06/08/2018 2901.PDF จัดซื้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 รพ.เนินมะปราง 286/2562 2018/11/29 29/11/2018 209.PDF จัดซื้อ
©2015 e.World Technology Ltd. All rights reserved.