-:-บริการตามมาตรฐาน ทำงานเป็นสุข ประสานงานทุกเครือข่าย-:-

 


[ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA โดย mpyp กันยายน 03, 2019, 03:13:20 PM
[ประกวดราคา] ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดย ann พฤษภาคม 03, 2019, 10:59:20 PM
[ITA] EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ โดย ann กรกฎาคม 02, 2019, 02:49:24 PM
[ITA] EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานฯ โดย ann กรกฎาคม 02, 2019, 02:46:27 PM
[ITA] EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย ann กรกฎาคม 02, 2019, 02:43:27 PM
[ITA] EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ โดย ann กรกฎาคม 02, 2019, 02:39:04 PM
[กิจกรรม] ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 โดย matika มิถุนายน 20, 2019, 04:14:11 PM
[ITA] EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 10:35:55 AM
  
 

[เอกสารเผยแพร่] ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย matika มีนาคม 15, 2019, 03:31:29 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง โดย ann กรกฎาคม 08, 2018, 01:18:28 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 06:27:43 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 12:38:29 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 12:07:33 PM
 
   
 
 
info โรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก Tel.055-399056 Fax. 055-399057