ทั่วไป > กิจกรรม

ขอขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอเนินมะปรางและท่านปลัดทวีศักดิ์ ล่อกา ที่นำ mask ผ้ามามอบให้

(1/1)

matika:
ขอขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอเนินมะปรางและท่านปลัดทวีศักดิ์ ล่อกา ที่นำ mask ผ้ามามอบให้กับรพ.เนินมะปราง เพื่อมอบกับผู้ป่วยที่ขาดแคลน mask และต้องเข้ามารับบริการบนตึกผู้ป่วยของรพ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version