กิจกรรม

หัวข้อ

(1/1)

[1] เจ้าหน้าร่วมกันล้างห้องน้ำผู้ป่วย

[2] จัดการอบรมแกนนำ ทารกน้ำหนักตัวน้อย

[3] ต้อนรับทีมออร์โธปิดิก สัญจร

[4] รับการประเมินด้านสุขาภิบาล

[5] กิจกรรม Spirometry สัญจร

[6] ผู้อำนวยการนำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนินมะปราง ร่วมรณรงค์ต้านคอร์รัปชัน

[7] วิ่งไปให้เขากอด มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version