Noenmaprang Hospital - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
45
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
45
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
1421 - กันยายน 07, 2019, 06:06:12 AM
ออนไลน์วันนี้:
1
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.07
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.10
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.10
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
7
สมาชิกล่าสุด:
mpyp
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
14.77
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

ann
33
matika
10
surapun
1
mpyp
1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA
0
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
0
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
0
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
0
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
0
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
0
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
0
EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
0
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ
0
EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
0

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ann
33
matika
10
surapun
1
mpyp
1

ออนไลน์นานที่สุด

ann
9ชั่วโมง 16นาที
surapun
4ชั่วโมง 35นาที
matika
2ชั่วโมง 20นาที
mpyp
20นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2019 35 35 1 1421
พฤศจิกายน 2019 1 1 1 5
ตุลาคม 2019 0 0 0 4
กันยายน 2019 0 0 0 1421
สิงหาคม 2019 1 1 0 7
กรกฎาคม 2019 4 4 0 10
มิถุนายน 2019 1 1 0 5
พฤษภาคม 2019 0 0 0 7
เมษายน 2019 10 10 0 31
มีนาคม 2019 18 18 0 11
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 3
มกราคม 2019 0 0 0 5
* 2018 17 17 33 109
ธันวาคม 2018 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 42
ตุลาคม 2018 0 0 0 109
กันยายน 2018 0 0 0 7
สิงหาคม 2018 0 0 0 6
กรกฎาคม 2018 11 11 21 12
มิถุนายน 2018 6 6 12 4