Noenmaprang Hospital - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
144
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
144
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2
ออนไลน์มากที่สุด:
2543 - พฤศจิกายน 22, 2019, 08:16:34 PM
ออนไลน์วันนี้:
12
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.05
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.22
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.22
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
7
สมาชิกล่าสุด:
phinyaphat
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
16.36
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

EB13 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว
0
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
0
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน
0
EB26 หน่วยงานมีการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน
0
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
0
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
0
EB25.4 คู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
0
EB25.8 พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
0
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
0
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
0

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ann
9ชั่วโมง 16นาที
surapun
7ชั่วโมง 32นาที
phinyaphat
4ชั่วโมง 31นาที
matika
3ชั่วโมง 43นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2020 87 87 0 704
มิถุนายน 2020 0 0 0 12
พฤษภาคม 2020 3 3 0 23
เมษายน 2020 15 15 0 12
มีนาคม 2020 64 64 0 704
กุมภาพันธ์ 2020 4 4 0 8
มกราคม 2020 1 1 0 7
* 2019 49 49 1 2543
ธันวาคม 2019 14 14 0 8
พฤศจิกายน 2019 1 1 1 2543
ตุลาคม 2019 0 0 0 4
กันยายน 2019 0 0 0 1421
สิงหาคม 2019 1 1 0 7
กรกฎาคม 2019 4 4 0 10
มิถุนายน 2019 1 1 0 5
พฤษภาคม 2019 0 0 0 7
เมษายน 2019 10 10 0 31
มีนาคม 2019 18 18 0 11
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 3
มกราคม 2019 0 0 0 5
* 2018 17 17 33 109
ธันวาคม 2018 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 42
ตุลาคม 2018 0 0 0 109
กันยายน 2018 0 0 0 7
สิงหาคม 2018 0 0 0 6
กรกฎาคม 2018 11 11 21 12
มิถุนายน 2018 6 6 12 4