กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4
1
EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB26.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB26.pdf</a>
2
EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และการวางวางระบบในการตรวจสอบ ฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB25.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB25.pdf</a>
3
EB22 : หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB22.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB22.pdf</a>
4
EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB19.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB19.pdf</a>
5
EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB18.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB18.pdf</a>
6
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB16.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB16.pdf</a>
7
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB14.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB14.pdf</a>
8
ITA / EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
« กระทู้ล่าสุด โดย ann เมื่อ เมษายน 02, 2019, 09:12:09 AM »
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB10.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB10.pdf</a>
9
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB12.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB12.pdf</a>
10
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB11.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB11.pdf</a>
หน้า: [1] 2 3 4