กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
2
ITA / EB4 สขร.เดือนพฤษภาคม 2563
« กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat เมื่อ มิถุนายน 08, 2020, 10:56:08 AM »
EB4 สขร. เดือนพฤษภาคม 2563
3
ITA / EB4 สขร.เดือนเมษายน 2563
« กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat เมื่อ พฤษภาคม 08, 2020, 01:16:08 PM »
EB4 สขร.เดือนเมษายน 2563
4
ITA / EB4 สขร.เดือนมีนาคม 2563
« กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat เมื่อ เมษายน 07, 2020, 12:49:28 PM »
EB4 สขร.เดือนมีนาคม 2563
5
ITA / EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
« กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat เมื่อ มิถุนายน 12, 2020, 09:57:38 AM »
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
7
EB22 หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด
8
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
9
ITA / EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน
« กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat เมื่อ มิถุนายน 11, 2020, 12:38:42 AM »
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน
10
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
หน้า: [1] 2 3 ... 10