แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2
ITA / EB4 สขร. เดือนสิงหาคม 2563
« เมื่อ: กันยายน 04, 2020, 09:50:25 AM »
EB4 สขร. เดือนสิงหาคม 2563

3
ITA / EB4 สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
« เมื่อ: กันยายน 04, 2020, 09:49:58 AM »
EB4 สขร. เดือนกรกฎาคม 2563

4
ITA / EB4 สขร. เดือนมิถุนายน 2563
« เมื่อ: กันยายน 04, 2020, 09:48:57 AM »
EB4 สขร. เดือนมิถุนายน 2563

5
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการของหน่วยงาน

6
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน

7
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

8
EB14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

9
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

10
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน

11
EB21 การจัดการความเสี่ยง ในการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน

12
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

13
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน

14
EB8 มาตรการ กลไกล การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

15
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หน้า: [1] 2 3 ... 5