แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3 4
1
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

2
ITA / EB4 สขร.เดือนพฤษภาคม 2563
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2020, 10:56:08 AM »
EB4 สขร. เดือนพฤษภาคม 2563

3
ITA / EB4 สขร.เดือนเมษายน 2563
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2020, 01:16:08 PM »
EB4 สขร.เดือนเมษายน 2563

4
ITA / EB4 สขร.เดือนมีนาคม 2563
« เมื่อ: เมษายน 07, 2020, 12:49:28 PM »
EB4 สขร.เดือนมีนาคม 2563

5
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

6
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

7
EB22 หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด

8
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

9
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน

10
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

11
 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

12
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

13
ประกาศ สนง. ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560

14
หน่วยงานมีการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

15
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

หน้า: [1] 2 3 4