แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - charanya

หน้า: [1] 2
1
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/img-230410165451.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/img-230410165451.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/img-230410165451.pdf

2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/02032566.pdf

3
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ชุดพัสดุ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_16_2.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_16_2.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_16_2.pdf

4
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ชุดพัสดุ) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_16.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_16.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_16.pdf

5
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ชุดพัสดุ) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_06.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_06.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/2566_02_06.pdf

6


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/20221121.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/20221121.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/20221121.pdf

7


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/20221104_140410__13540.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/20221104_140410__13540.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/20221104_140410__13540.pdf

8
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงผู้ จำนวน 3 เครื่อง
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/23032565_2.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/23032565_2.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/23032565_2.pdf

9
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยประมาตร และความดัน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/23032565_1.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/23032565_1.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/23032565_1.pdf

10
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/22032565.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/22032565.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/22032565.pdf

11
ประกาศ ประกวดราคาซ์้อ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_2.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_2.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_2.pdf

12

ประกาศ ประกวดราคาซ์้อ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยประมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้จำนวน 2 เครื่อง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_1.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_1.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_1.pdf

13
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_cancle.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_cancle.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_cancle.pdf

14
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_cancle_O2.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_cancle_O2.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/15032565_cancle_O2.pdf

15
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/job/14032565_win.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/job/14032565_win.pdf</a>

http://nph.plkhealth.go.th/job/14032565_win.pdf

หน้า: [1] 2