แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - surapun

หน้า: [1] 2 3
1
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2
EB-21.8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจำปีงบประมาณ 2563

3
EB-2.13-2.18 สรุปการผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

4
EB-2.12 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง

5
ITA / EB-2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 10:39:20 AM »
EB-2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

6
EB-2.9-2.10 แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน้วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

7
EB-2.7-2.8 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

8
EB-2.1-2.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

9
EB-2.5-2.6 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

10
EB-2.3-2.4 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ63

11
ITA / EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 10:25:09 AM »
EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

12
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

13
ITA / EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 10:24:41 AM »
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

14
ITA / EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 10:24:25 AM »
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15
ITA / EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 10:24:09 AM »
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ

หน้า: [1] 2 3