แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - surapun

หน้า: [1] 2
1
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 170 รายการ

2
ITA / EB9 เครือข่าย ITA ทุกท่าน
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2019, 08:12:37 PM »
เครือข่าย ITA ทุกท่าน

3
EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

4
EB4
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

5
ITA / EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2019, 08:06:45 PM »
EB2.
หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในกาารจัดซื้อจัดจ้าง

6
EB1
หน่วยงายมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์

7
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ประกาศนะวันที่ 19 พ.ย. 2563

8
ITA / แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2019, 03:05:00 PM »
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
ประกาศนะวันที่ 22 พ.ย. 2562

9
เรื่องขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง.รับ.จ่าย)
ประกาศนะวันที่ 22 พ.ย. 2562

10
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 19พย.62

11
ITA / ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2019, 02:41:40 PM »
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในฟน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

12
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) เดือน พ.ย. 62
ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2562

13
ITA / แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2019, 02:40:00 PM »
แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
ณ วันที 22 พ.ย. 2562

14
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562

15
แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562

หน้า: [1] 2