แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3 ... 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB3.pdf 25 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี กันยายน 04, 2020, 09:50:51 AM
EB4 สขร. เดือนสิงหาคม.pdf 23 EB4 สขร. เดือนสิงหาคม 2563 กันยายน 04, 2020, 09:50:25 AM
EB4 สขร. เดือนกรกฎาคม.pdf 18 EB4 สขร. เดือนกรกฎาคม 2563 กันยายน 04, 2020, 09:49:58 AM
EB4 สขร. เดือนมิถุนายน.pdf 22 EB4 สขร. เดือนมิถุนายน 2563 กันยายน 04, 2020, 09:48:57 AM
EB12 มีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน.pdf 20 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สิงหาคม 25, 2020, 03:53:24 PM
EB14 การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการข.pdf 25 EB14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ สิงหาคม 25, 2020, 03:52:44 PM
EB25 วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้.pdf 17 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สิงหาคม 25, 2020, 03:47:44 PM
EB24 กำกับติดตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริ.pdf 17 EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน สิงหาคม 25, 2020, 03:44:24 PM
EB 24.pdf 14 EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน สิงหาคม 25, 2020, 03:44:24 PM
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์.pdf 13 EB21 การจัดการความเสี่ยง ในการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน สิงหาคม 25, 2020, 03:27:44 PM
EB16 การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนขอ.pdf 17 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน สิงหาคม 25, 2020, 03:11:04 PM
EB17 หน่วยงานมีการวางระบบในการป้องกันการรับ.pdf 15 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน สิงหาคม 25, 2020, 02:54:24 PM
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการเผย.pdf 19 EB8 มาตรการ กลไกล การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สิงหาคม 25, 2020, 12:07:44 PM
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน.pdf 33 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการของหน่วยงาน มิถุนายน 15, 2020, 12:29:51 AM
20200611161518204.pdf 74 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มิถุนายน 12, 2020, 09:57:38 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 5