แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน พฤษภาคม 28, 2020, 11:30:44 AM
ประกาศ สนง.ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง 2560.pdf 13 ประกาศ สนง. ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560 มีนาคม 20, 2020, 11:02:14 AM
EB-13.pdf 23 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ มีนาคม 17, 2020, 02:39:51 PM
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้.pdf 14 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มีนาคม 17, 2020, 02:36:11 PM
EB25 การกำหนดมาตรฐาน กลไก.PDF 15 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีนาคม 17, 2020, 12:07:58 PM
EB-4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั.pdf 13 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายละเอียดขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ มีนาคม 17, 2020, 09:52:19 AM
EB-1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ.pdf 14 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) มีนาคม 17, 2020, 09:40:58 AM
EB-4 สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์.pdf 16 EB4 สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 16, 2020, 03:24:04 PM
EB-4 สขร. 1 เดือนมกราคม.pdf 12 EB4 สขร.1 เดือนมกราคม 2563 มีนาคม 16, 2020, 03:23:11 PM
EB-4 สขร. 1 เดือนธันวาคม.pdf 12 EB4 สขร.1 เดือนธันวาคม 2562 มีนาคม 16, 2020, 03:22:29 PM
EB-20-20.6 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63.pdf 12 EB20.6 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนาคม 16, 2020, 03:20:46 PM
EB-20-20.5 สรุปแบบตารางการประเมินความเสี่ยงฯ.pdf 12 EB20.5 สรุปแบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน มีนาคม 16, 2020, 03:19:30 PM
EB-20-20.4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf 13 EB20.4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ โรงพยาบาลเนินมะปราง มีนาคม 16, 2020, 03:18:16 PM
EB-20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย.pdf 13 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยขน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีนาคม 16, 2020, 03:15:28 PM
EB-17.pdf 12 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล ในการป้องกันการรับสินบน มีนาคม 16, 2020, 03:12:11 PM
หน้า: [1] 2 3