แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3 4
Filename Downloads ข้อความ Posted
20200611161518204.pdf 26 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มิถุนายน 12, 2020, 09:57:38 AM
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางร.pdf 16 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน มิถุนายน 11, 2020, 12:38:42 AM
EB 4 สขร. เดือน พ.ค.pdf 20 EB4 สขร.เดือนพฤษภาคม 2563 มิถุนายน 08, 2020, 10:56:08 AM
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางร.pdf 16 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พฤษภาคม 29, 2020, 11:07:00 AM
EB 22 หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพถ่ายการลงนามประ.pdf 19 EB22 หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด พฤษภาคม 29, 2020, 10:50:20 AM
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกั.pdf 18 EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พฤษภาคม 29, 2020, 10:45:20 AM
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตาม.pdf 13 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พฤษภาคม 29, 2020, 10:42:00 AM
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการว.pdf 11 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน พฤษภาคม 29, 2020, 10:25:20 AM
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf 20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน พฤษภาคม 28, 2020, 11:30:44 AM
EB 4-สขร. เดือน เม.ย.pdf 22 EB4 สขร.เดือนเมษายน 2563 พฤษภาคม 08, 2020, 01:16:08 PM
EB 4-สขร. เดือน มี.ค.pdf 19 EB4 สขร.เดือนมีนาคม 2563 เมษายน 07, 2020, 12:49:28 PM
ประกาศ สนง.ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง 2560.pdf 23 ประกาศ สนง. ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560 มีนาคม 20, 2020, 11:02:14 AM
EB-13.pdf 33 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ มีนาคม 17, 2020, 02:39:51 PM
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้.pdf 25 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มีนาคม 17, 2020, 02:36:11 PM
EB25 การกำหนดมาตรฐาน กลไก.PDF 26 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีนาคม 17, 2020, 12:07:58 PM
หน้า: [1] 2 3 4