แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - surapun

หน้า: [1] 2 3
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB-21.8.pdf 30 EB-21.8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯ63 มีนาคม 20, 2020, 10:45:34 AM
EB-2.13-2.18.pdf 24 EB-2.13-2.18 สรุปการผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 มีนาคม 20, 2020, 10:43:19 AM
EB-2.12.pdf 27 EB-2.12 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง มีนาคม 20, 2020, 10:40:36 AM
EB-2.11.pdf 24 EB-2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มีนาคม 20, 2020, 10:39:20 AM
EB-2.9-2.10.pdf 23 EB-2.9-2.10 แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน้วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:38:26 AM
EB-2.7-2.8.pdf 23 EB-2.7-2.8 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 20, 2020, 10:35:57 AM
EB-2.1-2.2.pdf 28 EB-2.1-2.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ มีนาคม 20, 2020, 10:33:57 AM
EB-2.5-2.6.pdf 21 EB-2.5-2.6 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563 มีนาคม 20, 2020, 10:32:05 AM
EB-2.3-2.4.pdf 22 EB-2.3-2.4 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ63 มีนาคม 20, 2020, 10:27:13 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf 28 EB-2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีนาคม 20, 2020, 10:25:09 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf 20 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนาคม 20, 2020, 10:24:56 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม.pdf 20 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม มีนาคม 20, 2020, 10:24:41 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf 20 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ มีนาคม 20, 2020, 10:24:25 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ.pdf 21 EB-2.3 แผนจัดซื้อวัสดุ มีนาคม 20, 2020, 10:24:09 AM
EB-2.3 แผนจัดซื้อยา.pdf 21 EB-2.3 แผนจัดซื้อยา มีนาคม 20, 2020, 10:23:42 AM
หน้า: [1] 2 3