Noenmaprang Hospital

ทั่วไป => ITA => ข้อความที่เริ่มโดย: ann ที่ กรกฎาคม 02, 2019, 02:46:27 PM

หัวข้อ: EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ann ที่ กรกฎาคม 02, 2019, 02:46:27 PM
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานฯ