แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - jaroen

หน้า: [1] 2 3
1
ประกวดราคาชื้อที่นอนลมแบบลอน ๑๐๐ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
  http://61.19.22.162/price/bed1.pdf

2
ประกวดราคาชื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง
http://61.19.22.162/price/AED.pdf

3
แผนการจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบปรมาณ 2561 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

http://61.19.22.162/price/com61.pdf

4
แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบปรมาณ 2561 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 
http://61.19.22.162/price/plan.pdf

มี 4 รายการดังนี้

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
 http://61.19.22.162/price/toilet.pdf

2.ที่นอนลมแบบลอน 100 หลัง รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
   http://61.19.22.162/price/bed.pdf

3. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 11 เครื่อง รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
   http://61.19.22.162/price/aed.pdf

4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
   http://61.19.22.162/price/elec.pdf

5
งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรภายในบริเวณสำนักงาน รพ.สต.วังยาง รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

http://61.19.22.162/price/aubpa120.pdf


6
งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรภายในบริเวณสำนักงาน รพ.สต.วังยาง รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

http://61.19.22.162/price/wangyang.pdf

7
งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวจราจรภายในสำนักงาน รพ.สต.โปร่งไผ่ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

http://61.19.22.162/price/pongpai.pdf

8
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาผู้ป่วยนอก ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ

http://61.19.22.162/price/roofopd.pdf

9
ประกาศปรับปรุงที่จอดรถ ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ

http://61.19.22.162/price/Parking.pdf

10
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพาน ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ

http://61.19.22.162/price/Semis.pdf

11
ประกาศปรับปรุงถนนคอนกรีต ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ

http://61.19.22.162/price/Concrete.pdf

12
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ
http://61.19.22.162/price/price36.pdf

13
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

http://61.19.22.162/price/NCD125032559.pdf
http://61.19.22.162/price/22NCD25032559.pdf
http://61.19.22.162/price/N22%20NCD25032559_0001.pdf

14
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

http://61.19.22.162/price/road.pdf

15
ประกาศจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

http://61.19.22.162/price/com59.pdf

หน้า: [1] 2 3