-:-บริการตามมาตรฐาน ทำงานเป็นสุข ประสานงานทุกเครือข่าย-:-  

info โรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก Tel.055-399056 Fax. 055-399057