-:-บริการตามมาตรฐาน ทำงานเป็นสุข ประสานงานทุกเครือข่าย-:-

 


[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง โดย ann กรกฎาคม 08, 2018, 06:18:28 AM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 11:27:43 AM
[กิจกรรม] เจ้าหน้าร่วมกันล้างห้องน้ำผู้ป่วย โดย matika กรกฎาคม 06, 2018, 08:57:46 AM
[กิจกรรม] จัดการอบรมแกนนำ ทารกน้ำหนักตัวน้อย โดย matika กรกฎาคม 06, 2018, 08:53:40 AM
[กิจกรรม] ต้อนรับทีมออร์โธปิดิก สัญจร โดย matika กรกฎาคม 06, 2018, 08:49:14 AM
[กิจกรรม] รับการประเมินด้านสุขาภิบาล โดย matika กรกฎาคม 06, 2018, 08:46:31 AM
[กิจกรรม] กิจกรรม Spirometry สัญจร โดย matika กรกฎาคม 06, 2018, 08:43:04 AM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 05:38:29 AM
 
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง โดย ann กรกฎาคม 08, 2018, 06:18:28 AM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 11:27:43 AM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 05:38:29 AM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 05:07:33 AM
 
   
 
info โรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก Tel.055-399056 Fax. 055-399057